Schildkliercentrum Hasselt

 Schildkliercentrum Hasselt

In het schildkliercentrum kan je terecht voor een nazicht en behandeling van je schildklier. De arts specialist van de schildklier noemt men een endocrinoloog, dat is een dokter die gespecialiseerd is in hormonen, onder andere de schildklierhormonen. De endocrinoloog is het best geplaatst om mensen met schildklierproblemen te helpen. De meeste problemen met de schildklier hebben te maken met een te trage of te snelle schildklier, een te grote schildklier of knobbeltjes in de schildklier. Ook zwangere vrouwen of vrouwen die zwanger willen worden kunnen voor hun schildklier opgevolgd worden in het schildkliercentrum te Hasselt.

Het schildkliercentrum werkt nauw samen met een laboratorium voor de analyses van de schildklierhormonen. Voor de echografieën en scintigrafieën van de schildklier wordt beroep gedaan op externe radiologen of ziekenhuizen.

In het schildkliercentrum worden patiënten behandeld vanaf 16 jaar

Schildklier centrum Hasselt
Schildklier Centrum Hasselt
De schildklier

De schildklier is een klein orgaan dat zich vooraan in de hals bevindt. De schildklier is verantwoordelijk voor de aanmaak van schildklierhormonen. Het meest voorkomend probleem van de schildklier is een tekort aan schildklierhormoon, ook wel hypothyroïdie genoemd. Anderzijds zijn er ook mensen die een te snel werkende schildklier hebben, dit noemen we hyperthyroïdie. Naast een afwijkende schildklierfunctie kan ook de vorm van de schildklier afwijkend zijn. De schildklier kan te groot zijn, we spreken dan van een krop of goiter. Een andere veel voorkomende afwijking zijn knobbels in de schildklier. Meestal zijn dergelijke knobbels goedaardig, in een minderheid van de gevallen kunnen dergelijke schildklierknobbels echter ontaarden tot schildklierkanker.

De schildklierfunctie wordt gecontroleerd door middel van een bloedafname. Hierdoor kan de schildklierspecialist nagaan of uw schildklier naar behoren werkt, namelijk niet te snel en niet te traag. De vorm van de schildklier wordt meestal gecontroleerd door middel van echografie. Met dit onderzoek kan worden gezien of uw schildklier niet te groot is en of er eventueel knobbeltjes aanwezig zijn in de schildklier.

 

 

Te trage schildklier

Wanneer je schildklier te traag werkt kan je hiervan bepaalde symptomen ondervinden. De klassieke klachten zijn: vermoeidheid, lusteloosheid, gewichtstoename, koudegevoel, moeilijke stoelgang (constipatie), droge huid, broze haren, spier-en gewrichtspijn, problemen met de menstruatie.

Als je schildklier te traag werkt zal eerst nagegaan worden wat de onderliggende oorzaak is. Vaak gaat het om de ziekte van Hashimoto. Dit is een auto-immuunziekte waarbij je immuunsysteem zich tegen je eigen schildklier keert. De behandeling bestaat in het innemen van schildklierhormoon in de vorm van een dagelijks pilletje.

 

Te snelle schildklier

Wanneer je schildklier te snel werkt kan dit aanleiding geven tot: hartkloppingen, zweten, beven, gewichtsverlies, irritatie en gemoedswisselingen, angst, platte stoelgang, spierzwakte, enz.

Nadat de oorzaak is vastgesteld kan er een behandeling worden ingesteld. Deze zal afhangen van de gevonden oorzaak. De mogelijke behandelingen bestaan in het toedienen van medicatie, het gebruik van radioactief jodium of chirurgie.

 

Te grote schildklier

Een te grote schildklier wordt ook wel goiter, krop of struma genoemd. Best wordt de schildklier onderzocht met behulp van echografie om de omvang en de juiste ligging in kaart te brengen.

Wanneer de schildklier erg groot is kan er druk ontstaan op de omliggende structuren in de hals. Dit kan leiden tot slikproblemen, ademhalingsproblemen, heesheid en een onaangenaam drukgevoel in de hals.

De behandeling zal individueel bepaald worden.

 

Schildklierknobbels

Schildklierknobbels of schildkliernodules komen relatief frequent voor en zijn meestal goedaardig. in een minderheid van de gevallen kan zo’n schildklierknobbel ontaarden tot schildklierkanker. Om te bepalen of een schildklierknobbel kwaad kan word er een echografie gemaakt waarop de knobbel wordt bekeken. In geval een schildklierknobbel verdacht voorkomt op echografie wordt er verder nazicht verricht.

 

Boek hier online uw afspraak