Echografie_schildklier

Echografie van de schildklier

Echografie, ook wel ultrasound genoemd is een beeldvormende techniek waarbij de schildklier kan worden bekeken door middel van geluidsgolven. Echografie is volstrekt veilig aangezien de techniek geen gebruik maakt van straling. Het onderzoek is ook volkomen pijnloos.

Echografie maakt gebruik van ultrasone (onhoorbare en onvoelbare) geluidsgolven. Een transducer produceert ultrasone geluidsgolven, deze dringen door in het lichaam. Verschillende weefsels weerkaatsen de echogolven op hun eigen specifieke manier. De transducer vangt de gereflecteerde echogolven op. Vervolgens zet het echografietoestel de signalen om in beelden.

Om de vorm, grootte en knobbels van de schildklier te bekijken wordt in eerste instantie gebruik gemaakt van echografie.

 

Indicaties voor echografie van de schildklier

  • Betere inschatting van bevindingen tijdens het klinisch onderzoek
  • Niet palpabele schildkliernodules in kaart brengen
  • De grootte van schildklierknobbels bepalen van patiënten die worden opgevolgd
  • De echografische karakterisiteken van schildklierknobbels nagaan zodat een inschatting kan worden gemaakt of een nodule al dan niet kwaadaardige kenmerken vertoont
  • Begeleiding van “Fine Needle Aspiration” indien een nodule verdacht voorkomt (zie cytologie)
  • Opvolging na behandeling van schildklierkanker
Schildklier echografie
Schildklier echografie

TIRADS score schildklier

De TIRADS score is een manier om schildklierknobbels te categoriseren in termen van goed- of kwaadaardigheid. Op basis van de kenmerken die op echografie worden waargenomen kan een bepaalde score worden toegekend aan een nodule. Deze TIRADS score geeft een idee van hoe groot de kans is dat het om een kwaadaardige nodule gaat die verder moet worden nagekeken.

Hypoechogeniciteit
Microcalcificaties
Deels cystische nodule met excentrisch vocht
Onregelmatige rand
Perinodulaire invasie van schildklierparenchym
Langer dan breed
Intranodulaire vasculariteit
TIRADS 1 Normale bevindingen
TIRADS 2 Goedaardige nodule
TIRADS 3 Waarschijnlijk goedaardige nodule – < 5% kans op maliginiteit
TIRADS 4a 5-10% kans op maligniteit
TIRADS 4b 10-50% kans op maligniteit
TIRADS 4c 50-85% kans op maligniteit
TIRADS 5 Hoogstwaarschijnlijk maligigne – > 85% kans
TIRADS 6 Bewezen maligniteit (door biopsie)

 

Lymfeklieren

Met echografie kan eveneens een beeld bekomen worden van de lymfeklieren die zich in de hals bevinden. Dit is belangrijk in geval van schildklierkanker. Hierdoor kan worden ingeschat of de omliggende lymfeklieren als dan niet door schildklierkanker zijn aangetast. Men kan in dat geval een lymfeklierbiopsie verrichten om hierover klaarheid te scheppen.

 

©2018 All rights reserved